koetsiersbewijs examen 3

Maak een keuze uit A, B of C en druk na het invullen van alle vragen op de knop om je uitslag te zien.
Vraag vergeten, dan krijg je een foutmelding!

1. Een wagonette behoort tot het type?


2. Hoe wordt het rijtuig genoemd behorend tot het Herengerij, waarbij achter slechts een knechtenbak aanwezig is?


3.Als een rijtuig een neerlaatbare kap heeft, hoe wordt deze dan weggezet?


4.Hoe zit men in een Dos à Dos?


5.Waarmee wordt een Collins patent-as gesmeerd?


6.Welke delen van het rijtuig worden met een splitpen geborgd?


7.Welk leer gebruikt men voor de damschijf?


8.Welke van de onderdelen mag bij een koetsier nooit ontbreken?


9.Als een paard te water is geraakt, hoe helpt u het dier er weer uit?


10.Wat moet u doen als u in jonge aanplant terecht komt?


11.Wat is een legger?


12.Wat is rotstraal?


13.Wat is bij een paard een klapmouw?


14.Hoeveel liter water drinkt een paard per dag, al naar gelang grootte en naar werkzaamheden?


15.Wat is een cornage?


16.Met welke menselijke ziekte kunt u dampigheid vergelijken?


17.Bij welke paardenziekte mag men een paard beslist niet vervoeren?


18.Welke van de drie is in principe ongeneeslijk?


19.Wanneer u een paard hoort hoesten, moet u dan bepaalde maatregelen nemen?


20.Wat is een klever?


21.Het bord art. 461 w.v.s. betekent; "verboden toegang". Wat betekent het bord "eigen weg"? 


22.Hoe gedraagt wild zich t.o.v. paarden, ruiters en/of koetsiers?


23.Onder verleggen wordt verstaan?


24.Waarvoor dienen pijpkousen, strijklappen en bandages?


25.Wat doet u ter verzorging van uw paard, nadat deze zijn werk gedaan heeft?


26.waarom wilt u een koetsiersbewijs halen?


27.Hoefverzorging is een van de belangrijkste onderdelen van de verzorging van een paard. Waarom krabt u hoeven uit?


28.Wat is een spat?


29.Wanneer wordt verlichting gevoerd?


30.Wat is de juiste verhouding t.a.v. de verlichting?


31.Tijdens een rit passeert u een rijwielpad. Hoe steekt u over?


32.Als op een landweg plassen zijn, hoe passeert u dan fietsers en wandelaars?


33.Waaraan moet u denken als u een terrein binnen rijdt?


34.Wat verwacht een terreineigenaar van koetsiers?


35.Wat is jonge aanplant?Van de 35 vragen heeft u er goed beantwoord, je mag totaal 7 foute antwoorden hebben om te slagen.
Dat is een percentage van
%  

Bekijk hier de antwoorden

Antwoorden:

1. B 6.   B 11. B 16. A 21. C 26. C 31. A
2. B 7.   B 12. C 17. B 22. A 27. C 32. C
3. A 8.   C 13. C 18. C 23. C 28. B 33. C
4. B 9.   B 14. C 19. C 24. B 29. B 34. A
5. A 10. C 15. A 20. A 25. C 30. A 35. A