Zondag rijden er ook lesklanten op manegepaarden, en zal er een privé les gegeven kunnen
worden of zou er een wedstrijddag kunnen zijn.